תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
yoseftal5354@gmail.com אבל המיתנחלים כן ?
יוסי
17/09/2021 15:43
איך לא נעים שהקיבוצים מותקפים על גזילה משאבים וקרקעות במיוחד שהקיבוצים והקיבוצניקים היו נחשבים הגיבורים והמיוחדים שבחברה הישראלית. אבל עכשיו יכולים להרגיש מה שמרגישים המתנחלים שעברו ועוברים אותו תהליך בעידודו של השמאל.