אתר גן שמואל
חסר רכיב

משתה אחשוורוש 2004

03/03/2010
משתה אחשוורוש 2004
מוגש באדיבות יומן ג"ש
חסר רכיב