אתר גן שמואל
חסר רכיב

סוגיות בחינוך - משיחת קבוץ 20.7.1939

03/11/2013

 

שיחת קיבוץ 20.7.1939, ע"מ 141-138

 

דו'ח מפגישות הורים מסר צבי מנדל (שקדי).

חינוכינו הוא לקראת חיי חברה ועבודה. יש הורים  שצריך למלא כל רגע של הבילוי המשותף. אנחנו צריכים להיות שותפים ,לא רצוי לבטא את אהבתנו (לילד) בנשיקות, אין להטרידו (את הילד) 'בשאלות סתם'. בבילוי חשוב שלפחות אחד ההורים יהיה נוכח. (לא מלוכלך בבגדי עבודה). מחובת המחנכים לספר להורים על מצב הילד בכל יום.

 

בפגישות הורים: נמסר על מצב הילדים. סוכם: מוכרח להיות אמון בין ההורים והמוסד המחנך את הילד. חילופי עובדות גורמים לבעיות בבית הילדים.

 

יצחק רימון: פגישות הורים ומחנכים, דבר חיובי מאד.

רצויות מאד פגישות בין הורים לילדים. שאלת שיכון הילדים מחמירה. הוכפל מספר הילדים ונוסף רק חדר אחד. חוסר דיור לילדים תכביד עלינו במיוחד לגבי חדרי משחקים ולימוד. שוררת אצלינו שאננות ביחס לדברים חשובים אלה.

אם לא נתחיל בבניה, צריך יהיה להכריז על הפסקת הילודה.

בפברואר בית הילדים יהיה מלא.   

 

תוכנית לשנה הבאה: יש לשכן 3 קבוצות: הגן 13 ילדים, הגנון 7 ילדים, פעוטון 9 ילדים.

קבוצות הלימוד: כיתה א' 7 ילדים, גן 6, גנון של סבינה -  7 ילדים.

היו הצעות לאחד את הגנים מסיבת חיסכון: הוחלט בו. החינוך לקיים שני גנים, ישתדלו להגיע ל- 12 ילדים הגן. גן אחד יהיה בבית הגדול, הגן של לאה בחדר בבית הקטן.

 

מבקשים לדון בו. משק על בנין חדר ילדים. קובק דורש דיון במוסדות, קלמן מבקש לדחות כי שאלת השיכון לא היתה בסדר היום. בולק מציע לדון בשיחה הבאה.

    חסר רכיב