גלי ומתן מתחתנים, גן שמואל 28/8/2014 | שני הקליפים
 גלי ומתן מתחתנים - מזל טוב!תגובות לדף