אתר גן שמואל
חסר רכיב

תמונות מטורניר קט-רגל בין מחלקות המפעל - אוגוסט 2003

18/08/2003
תמונות מטורניר קט-רגל בין מחלקות המפעל - אוגוסט 2003

טורניר קט-רגל בין מחלקות המפעל - אוגוסט 2003

צוות טכני


מח' בקבוקיה


מח' קרטוניה


מח' בישול


מח' קרטוניה


צוות טכני


מח' ריכוז


משרדים+מעבדה


מח' ריכוז


מח' אריזה


מח' כתש


והמנצחים !!     מח' הבישול


חסר רכיב