קבצים

https://www.ganshmuel.org.il/media/sal/pages/2348/f39_9.4 מכתב נשיאי האוניברסיטאות בנושא פרס ישראל.pdf