קבצים

https://www.ganshmuel.org.il/media/sal/pages/2123/f39_שאלון הקורונה הקיבוצי אוקטובר 20 דגן לוין.pdf