תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
zaraghn55@gmail.com שלום
Zara
11/11/2022 18:04
שלום
קוראים לי זארה
ראיתי את הפרופיל שלך
להיות מעוניין לפגוש אותך
אם לא אכפת לך יש לי משהו
חשוב לומר לך
ואתה יודע עליי
נא לכתוב לכתובת המייל שלי
( Zaraghn55@gmail.com )