תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
israel.rapaport@gmail.com כדאי לשאול את שאול פז בטלפון 2217606 - 052
ישראל רפפורט
04/08/2022 08:19

 
yael.avi.hanani@gmail.com מחכים
יעל ואבי חנני
03/08/2022 21:59
שלום רב,
היום, 3.8.22, קבלנו לראשונה את סרט התדמית מ-15.3. היש מועדים ומיקומים עתידיים? (ירושלים??)