תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
nama29799@gmail.com ניפלא להאזין לקולק
רחל כדר
12/03/2022 11:20
אהבתי מאוד !  הקול של אברהמלה נהדר .תמיד אזכור  שירתו בפסח את שיר המעלות . להשתמע וד"ש