תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
daliashtamar@gmail.com יש אופק למתאפקים
דליה שפירא
22/05/2021 12:45

ואני תוהה:

על מי בדיוק מקלים? על בית הכיסא? על המתאפקים?

האם הנהלת החשבונות תסכם רווח כספי נוסף?

ומציעה כותרת אפשרית ב"על המשמר" (ע"ה):

ימי עבודה מרובים מבוזבזים בקיבוץ גן שמואל