קבצים

https://old.ganshmuel.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?ID=9&lang=he&act=search2&dbid=hantzacha&query=d_type%3C%44%3E1%3C%44%3Esort%3C%44%3Ef2%3C%44%3Esort2%3C%44%3E%3C%44%3Erevsort%3C%44%3Echecked%3C%44%3Erevsort2%3C%44%3E%3C%44%3Eoffset%3C%44%3E%3C%44%3Eres_len%3C%44%3E50%3C%44%3Eand_or%3C%44%3Eand%3C%44%3Eadd_button%3C%44%3E