אתר גן שמואל
חסר רכיב

עמדת חיטוי לרכבי הקיבוץ

13/03/2020


המרסס נמצא בעמדת השטיפה, זמין לשימוש 24/7.


נא למלא אחר הוראות השימוש המפורטות במקום ולנקוט באמצעי זהירות במהלך השימוש.


הריסוס מיועד לחיטוי פנימי של מכוניות והוא משמש למטרה זו בלבד!!


בריאות לכולנו,


צח"יחסר רכיב