קבצים

https://www.ganshmuel.org.il/media/sal/pages/1151/f39_דוח סקר נמלת האש גן שמואל 2019.pdf