חיפוש במאגר הנצחה - קיבוץ גן שמואל

- ניתן לחפש דפים לפי חתכים שונים כגון: לפי שם, בחיפוש לפי מילים, או לפי ארץ לידה, שכבה/קבוצה, חלל צ.ה.ל.
- את תוצאות המיון, הרשימה שמתקבלת ניתן למיין לפי קטגוריות שונות.
- כפתורי הפעולה מתחת לדפי האוגדן מימין לשמאל: לדף הקודם, חזרה, לבא, הדפסה ושמירה קישור.